Category: Regnskap

Hva er avskrivninger?

Det å avskrive betyr å fordele en varig eiendels verdi over flere regnskapsperioder, slik at kostnaden for hver periode tilsvarer verdifallet i perioden.   For eksempel

Les videre
Snapbooks Penger Ikon

Lønn

Så hva er lønn? Det er godtgjørelsen en ansatt får fra arbeidsgiver for utført arbeid. Som oftest betales den ut en gang i måneden og

Les videre