Snapbooks Faktura ikon

Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

EHF står for Elektronisk Handelsformat, dette er en fakturaform som er standardisert og er en elektronisk kommunikasjon mellom bedrifter og organisasjoner, altså den utveksler informasjon mellom en leverandør og en oppdragsgiver. Alle statlige og offentlige organisasjoner bruker dette. 

Hvordan kan jeg sende og motta EHF?
For å kunne sende eller motta en EHF-faktura så må bedriften være registrert i PEPPOL-registeret, dette er for at bedriften skal være søkbar for dem som skal fakturere. Organisasjonsnummeret som blir registrert i PEPPOL blir “adressen” for fakturering. Bedriften trenger ikke å opprette avtale med leverandører eller banker for å ta i bruk denne formen for fakturering, men regnskapssystemet må støtte løsningen, og det er gratis og registrere seg i registeret.

Er EHF og eFaktura det samme?
Nei. Det er to forskjellige former for faktura. Med en EHF faktura så sendes denne rett til mottakerens/bedriftens regnskapssystem, som kan være en fordel, mens en eFaktura sendes direkte til kundene med nettbank. Hovedforskjellen blir at privatkunder/privatpersoner kan motta eFaktura men ikke EHF, mens en bedrift kan motta EHF.

Hvorfor bruke EHF?
For det første er det mindre arbeid med EHF-fakturaer da bedriften ikke trenger å sende fakturaen via e-post eller post, og at mottakeren får den rett i regnskapsprogrammet og blir mer eller mindre automatisk bokført. Det er også en sikker metode da fakturaen alltid kommer frem til riktig mottaker.

Snapbooks støtter også utsending av EHF gjennom Snapbooks appen og Snapbooks web faktura. Hvis mottakere av faktura kan motta EHF vil Snapbooks sende faktura som EHF automatisk.

For å sikre at vi gjør en effektiv jobb og at dere får en trygg og god tjeneste vil vi aktivere EHF på alle våre kunder. Følgende vil skje:

  • Faktura vil ikke lengre komme på epost og i postkassen, men blir sendt elektronisk direkte til Snapbooks appen.
  • EHF vil kunne betales direkte ved mottak i appen uten at vi må bokføre den først.
  • EHF vil bli automatisk bokført og regnskapet vil da bli oppdatert med kostnad/inntekt

Hvis dere har spørsmål ang dette kontakt oss på hei@snapbooks.no eller 46 54 54 11