Snapbooks mva ikon

Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

Dette er en månedlig rapport fra arbeidsgiver som sendes til Altinn, derfra kan NAV, SSB og Skatteetaten vite ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk. Her vil også arbeidsgiveravgiften og finansskatt for bedriften vises. 

Men hva skal disse etatene med disse tallene?  

  • NAV bruker opplysningene blant annet i saksbehandling av sykepenger, foreldrepenger, dagpenger, uføretrygd, og til kontroll av andre ytelser de administrerer. 
  • Skatteetaten bruker opplysningene til blant annet skattekort, selvangivelsen, skatteoppgjør, men også å kreve inn og kontrollere arbeidsgiveravgift, utleggstrekk, forskuddstrekk og finansskatt. 
  • SSB bruker opplysningene til ulike typer statistikk for sykefravær, sysselsetting og lønn. 

For enkelpersonforetak (ENK) vil a-melding også være gjeldende om du har ansatte, så det må sendes hver måneden til og med den måneden arbeidsforholdet avsluttes. Men det er noen unntak, dette er om innehaver og ektefelle jobber i ENK, disse skal ikke behandles som ansatte, og de utbetalinger og arbeidsforhold skal ikke rapporteres i en a-melding, men for samboer er regelen annerledes da de må ansettes.  

Om det betales til personer som er frilansere, oppdragstakere eller personer som mottar honorarer så skal det rapporteres inn i a-meldingen. De skal rapporteres inn i de månedene det er en utbetaling.  

Det finnes også beløpsgrenser som er greie å vite om:  

  • Er lønnsutbetalingene over 1000 kroner til en person pr år så skal det oppgis i a-meldingen. 
  • Er lønnsutbetalingene 1000 kroner eller under til en person så skal det ikke oppgis.

Fristene for å levere a-meldingen er den 5. for hver påfølgende måned. Som for eksempel at arbeidsgiver har betalt ut lønn i mars, så skal a-meldingen leveres senest 5 april, det er viktig å vite er om forfallet er i en helg/ rød dag, så er fristen første virkedag etter. Om bedriften ikke har mulighet å sende inn rapporten, så er det dessverre ingen anledning til å innvilge utsatt frist.  

Hvis dere har spørsmål ang dette kontakt oss på hei@snapbooks.no eller 46 54 54 11