Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

Noen ganger trenger man å se om en faktura er betalt eller om man har fått den i det hele tatt. I Snapbooks appen er det et par måter å finne en faktura.

Via fritekst dokumentsøk

Fra hovedmenyen kan du trykke på «Dokumenter» i menylinjen i bunnen av appen. Du kommer da inn på listen over alle dokumenter som er lastet opp uavhengig av hvordan de ble lastet opp (app, epost eller EHF). I toppen av skjermbildet finner du en søkeknapp (forstørrelsesglass) som igjen åpner et skjermbilde med utvalgskriterier. Du kan la det meste stå tomt / uberørt, men bruke feltet «Søk med fritekst» for å søke etter fakturanummer, KID nummer, beløp, leverandør eller annen tekst som du vet finnes i dokumentet. Trykk søk for å se dokumentlisten filtrert basert på fritekst eller andre utvalgskriterier du valgte.
Merk ikonet «B» ved siden av leverandørnavn som viser at faktura er betalt.

Via kjøpsoversikt

Fra hovedmenyen kan du trykke på «Kjøp» som ligger midt i bildet. Du kommer da inn på listen over alle kjøpsfaktura som ligger klar til betaling. I toppen kan du trykke på «Kjøpsoversikt» for å komme til oversikten over alle kjøp gruppert på leverandør. Ved å gå inn på leverandøren kan du se alle faktura fra denne leverandøren.
Merk ikonet «B» som viser at faktura er betalt.