Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

Om Snapbooks

Takk for at dere vil bli kunde i Snapbooks!

Snapbooks er regnskapskontor og programvare i ett og vi tilbyr fortløpende regnskap til fastpris.
Vi har 3 ord som vi ønsker skal beskrive tjenesten:

   • Kontroll = Alltid oppdaterte tall og automatisert kommunikasjon

   • Tilgjengelig = Regnskapet og regnskapsfunksjoner er alltid tilgjengelig lommen

   • Enkelt = Alt bygges ut ifra kundefokus og brukervennlighet

  For at vi skal kunne holde oss på fastprisen er det viktig at Snapbooks brukes slik det er ment.
  Dette vil gjøre jobben enklere for oss og dere vil få en bedre opplevelse.

  Onboarding

  Det er viktig at onboardingen av kunde skjer så raskt som mulig etter oppdragsavtale er signert slik at vi kommer i gang med å gi den tjenesten vi ønsker. Uten en fullstendig onboarding blir det ikke en god tjeneste for kunde og vi blir lite effektive.

  I en onbarding så må følgende på plass :

    • ID kontroll

    • Bankintegrasjon

    • Signering av oppdragsavtale og samordnet registermelding

    • Bekreftelse fra tidligere regnskapsfører

   Vi vil bistå kunden med dette. 

   Startdato for oppdraget

   Når Snapbooks overtar oppdragsansvaret for et regnskap så skal det være ferdig avstemt av den tidligere regnskapsføreren, Hvis ikke regnskapet er avstemt og kunden vil at Snapbooks skal ta dette arbeidet, vil vi fakturere for tid brukt på dette. Times pris er 790,- 

   For arbeid som skal utføres på regnskap som er utenfor oppdragstiden, for eksempel ta årsregnskapet for forrige år, vil det faktureres for tid brukt.

   Det er alltid best at overtagelse skjer enten ved en ferdig mva termin eller ved årslutt og at regnskapet da er ferdig avstemt. 

   Nye brukere / selskap

   Mulighet for å registrere flere brukere på et selskap i appen vil komme i 2023. Foreløpig må dere sende forespørsel til oss med epost som skal registreres så fikser vi dette. 

   Tilgangsnivåer vil også komme i 2023. det vil da være mulig å begrense for eksempel innsyn i regnskap for enkelte brukere. Tilgangsnivåer vil være «Leder», «Ansatt», «Begrenset ansatt»

   Mulighet for å registrere flere slskap vi også komme i appen, men foreløpig må vi ordne dette.

   Du har allerede nå mulighet til å behandle alle dine selskap i appen så lenge det er registrert med en felles epost.

   Kom i gang med betaling og fakturering

   Før man kan betale faktura og sende ut faktura gjennom Snapbooks appen så må man velge standardkonto. Standardkonto er den kontoen du vil ha penger inn på og den konto du vil betale regninger fra. Valg av standardkonto kan man gjøre enkelt i appen:

   Betaling av faktura

   Alle regninger adressert til firmaet skal betales i Snapbooks. Dette kan gjøres enkelt i appen:

    

   Ved å betale gjennom appen vil dette føre til at:

     • Betalinger vil bli lagt til godkjenning i banken med riktig forfallsdato og beløp. Husk: Betalingen må tilslutt godkjennes i banken. ( I fremtiden vil man slippe dette og gjøre alt i appen)

     • Snapbooks avstemmer faktura med bank automatisk

     • Regnskapet og kostnader blir oppdatert automatisk

    Faktura / Kreditnota

    All fakturering bør skje fra Snapbooks. Dette kan gjøres enkelt i appen.

    Ved å fakturere gjennom appen vil dette føre til at:

      • Faktura bli sendt som EHF eller som vedlegg til kundens epostadresse

      • Faktura blir automatisk bokført i regnskapet

      • Regnskapet og omsetning blir oppdatert automatisk

      • Faktura vil forsvinne fra liste over ubetalte regninger ved betaling

      • Du vil få melding om at faktura er betalt

     Man kan også enkelt kreditere eller duplisere en faktura. Dette gjør man ved å gå inn på Salgsfaktura knappen og velge gjeldende faktura.

     Purringer / Inkasso

     Snapbooks kommer snart med automatisk purring på utsendt faktura.

     Mulighet for å sende faktura til inkasso kommer iløpet av 2023.

     Opplasting av kvitteringer og utlegg

     Opplasting av kvitteringer og utlegg gjøres i appen.

     Velg last opp dokument fra «+» på hovedskjerm. Husk å legge til alle relevante sider på fakturaen. Dette gjøres ved å trykke «Legg til ny side».

     Etter du har trykket «Last opp dokumentet» blir du sendt til en «Erklæringsside». Her kan du velge betalingsmåte, kategori, beskrivelser, prosjekt og reise.

     Ved å legge inn mest mulig nøyaktig informasjon på hvert bilag så vil det bidra til mindre støy for alle og vi kan bokføre denne i det øyeblikket vi får den.

     Prosjektføring

     I appen kan du enkelt opprette prosjekt. Det er deretter mulig å merke kvitteringer og faktura med opprettet prosjekt. I løpet av første kvartal 2022 vil du også kunne hente ut prosjektrapport.

     Lønn

     Snapbooks skal være ansvarlig for lønnskjøring. For at dette skal skje på en best mulig måte så må:

       • Kunden informere om lønnsutbetalingsdato ved oppstart

       • Kunden må sende fullstendig lønnsgrunnlag til Snapbooks senest 5
        virkedager før lønningsdato.

       • Kunden må informere Snapbooks om endring i arbeidsforhold

       • Kunden må betale i banken i henhold til leverte betalingslister fra Snapbooks. Dette gjelder lønn, arbeidsgiveravgift og forskuddskatt

      Altinn

      Snapbooks har tilgang til kundens Altinn konto, men kunden har selv ansvar for å få med seg hva som kommer inn der av brev og meldinger.

      Rådgivning

      For at vi skal kunne holde fastprisene på regnskap så er det viktig at vi har et køsystem på innkommende henvendelser. Det vil si at rådgiving skal bestilles på våre hjemmesider.

      Rådgivning som ikke gjelder programvare / system koster 390,- pr halvtime.

      Rådgivning kan bestilles her: Rådgivning – Snapbooks

      Meldingssystem

      Vi vil gjerne ha enkle spørsmål som ikke er rådgivning inn i meldingssystemet i appen. Her vil kunden også få svar fra Snapbooks, det vil da komme en notifikasjon om dette. En stor fordel med meldingssystemet vs epost er at all kommunikasjon til enhver tid vil ligge i appen og er lett tilgjengelig. 

      EHF og bilagsmottak

      Snapbooks tar i mot EHF. Det er viktig at alle leverandører får beskjed om at dere vil ha faktura sendt på EHF. Ved mottak av EHF vil kunden få melding om dette i appen og den bli tilgjengelig i appen under knappen «Kjøpsfaktura» hvor den kan både betales og leses.

      Les mer om EHF her: Hva er EHF? – Snapbooks

      Hvis ikke faktura kan sendes på EHF er det viktig at leverandører får beskjed om å sende på dere unike Snapbooks epost adresse. Da vil sendt faktura komme direkte i inn i regnskapssystem til oss og vi kan bokføre den.

      Den unike Snapbooks eposten kan også brukes av kunden for å enkelt kunne videresende vedlegg rett inn i regnskapssystemet.

      For å finne deres unike Snapbooks epost må dere inn i appen under innstillinger:

      Rapportering

      Nøkkeltall og enkel rapport oversikt er tilgjengelig ved å trykke på graf i appen.
      Ved behov for andre eller mer dyptgående rapporter så må dere foreløpig kontakte oss så sender vi i ønsket format. 

      I løpet av første halvdel 2023 vil dere få mulighet til å eksportere ut regnskapsrapporter fra appen.

      MVA

      For at Snapbooks skal kunne levere inn MVA rapport i tide er det viktig at all relevant informasjon og bilag er sendt inn til oss minst 1 måned før MVA innleveringsfrist.

      Årsoppgjør

      For at Snapbooks skal kunne ta årsoppgjøret for kunden er det viktig at vi har all nødvendig informasjon i hende før 15 jan det på følgende året. Informasjon som skal sendes inn er:

      • Årsoppgave bank
      • Årsoppgave lån
      • Årsoppgave OTP
      • Årsoppgave forsikring
      • Kontoutskrifter på alle kontoer for hele året
      • Varelager 31/12
      • Kontantbeholdning