Snapbooks Penger Ikon

Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

Så hva er lønn? Det er godtgjørelsen en ansatt får fra arbeidsgiver for utført arbeid. Som oftest betales den ut en gang i måneden og er vanligvis basert på en avtale om fastlønn/grunnlønn eller timelønn. I tillegg kommer eventuelle godtgjørelser og bonuser.  

Lønnsslipp 
Er en kvittering som inneholder informasjon om lønnsutbetalingen. Den viser bruttolønnen, hvor mye skatt som er betalt, men også annen informasjon  

Bruttolønn vs. nettolønn 
Bruttolønn er alt du har tjent i løpet av en bestemt periode, dette er før skattetrekk eller andre trekk er gjort. Med andre trekk kan dette være lunsjkosnader på jobb og fagkontigent. Mens nettolønn er den lønnen ansatte får utbetalt på konto når skatt og andre kostnader er trukket. 

Fastlønn vs. timelønn 
Lønnen som en arbeidstaker mottar kan være både fast og timebasert. Dette vil si at den ansatte får enten en fast årslønn/ månedslønn. Dette gjelder oftest om det er fulltidsstilling eller at det er en bestemt stillingsprosent. 

Andre er da timelønn som vil si at det er mengden timer den ansatte jobber i en bestemt periode (oftest enkelte måned), som blir gjeldene for hva lønnen blir. Det er oftest de som er deltidsansatt med en varierende arbeidstid og mengde som dette er gjeldende for. 

I noen situasjonen kan også være en kombinasjon. Dette skjer oftes da den ansatte har en fastlønn i måneden men jobber enten ekstra, overtid eller mottar provisjon – da vil det komme i tillegg til fastlønnen da det blir utbetalt. 
 

Enkelpersonforetak og lønn – hvordan fungerer det? 
Siden utbetaling av lønn forekommer da personen er ansatt i et selskap, men når du er innehaver av et enkeltpersonforetak (ENK), så utbetaler du ikke lønn. Dette er fordi at dine og bedriftens penger det samme. Det vil si at pengene bedriften tjener på tjenester eller produkter, kan disponeres av deg som privatperson. 
 


Feriepenger 
Minstesatsen for feriepenger er 10,2% av bruttolønnen, dette gjelder for arbeidstakere som har lovbestemt krav på ferie i fire uker + en dag. Har arbeidstakeren passert 60 år, så er satsen på 12,5 prosent (altså 2,3 prosent mer).

Det er og mange arbeidstagere har avtale om fem uker med ferie, da vil satsen være 12%. Samme med arbeidstakeren er passert 60 år, har de 2,3 prosent mer – altså 14,3%. 

Utbetaling av feriepenger forekommer vanligvis en fast måned – oftest juni eller juli. Etter ferieloven så skal de utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før en arbeidstaker tar feiere.  
Feriepenger er skattepliktig inntekt. Siden det ikke trekkes skatt av disse, så fungerer det i praksis slik at det trekkes litt mer skatt av de ordinære lønningene resterende månedene i året.  

Som ansatt så opparbeider du feriepenger gjennom et år, og året etter får du feriepengene utbetalt. Så om du har blitt ansatt i februar som da vil være opptjeningsåret, så har du fortsatt rett på ferie, men ikke får ikke feriepengene fra ny arbeidsgiver.