Snapbooks Pizzastykke ikon

Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

MVA står for merverdiavgift også kalt moms, dette er en avgift som bedrifter og organisasjoner innhenter på vegne av staten. Denne betales av alle som kjøper og selger varer og tjenester i produksjons- eller distribusjonsprosessen.  

Det finnes standardsatser  

 • 25%: dette er den generelle satsen også kalt normalsats. Som hovedregelen er at det gjelder for alt som ikke har bestemte unntak.
   
 • 15%: satsen for næringsmidler – som er mat og drikke
   
 • 12%: som gjelder overnattinger, persontransport (taxi, buss), inngangsbilletter til gallerier, museer o.l 
   

Disse satsene kan endre seg fra år til år og fastsettes av myndighetene. 

For å kunne registrere seg i MVA-registeret så må bedriften ha en omsetning over en viss beløp. For de fleste bedrifter og organisasjoner er dette 50 000 kr. Før bedriften passerer denne grensen skal det ikke legge til MVA på det som selges, og bedriften får eller ikke fradrag for MVA på det som er utgifter eller kjøpt. 

Det er noen typer av varer og tjenester som ikke er MVA-pliktige, og de er enten under 

 • unntatt fra MVA, dette vil si at merverdiavgiftsloven ikke er gjeldende for din bedrift, dette kan gjelde både produkter eller tjenester, som betyr at bedriften ikke trenger å registrere seg i MVA-registeret. Som vil si at bedriften ikke skal levere MVA-melding og ikke får fradrag for MVA på utgiftene.
   
 • fritatt for MVA, dette vil si at det bedriften selger, skal egentlig selges med MVA, men myndighetene har bestemt at satsen settes til 0. Men i motsetning til de so er unntatt, så skal bedrifter som er fritatt registreres i MVA-registeret når grensen er nådd. Bedriften må levere MVA-melding og den får dermed MVA-fradrag for utgiftene. 


For å bli MVA registrert så må en ha en registrert bedrift med et organisasjonsnummer, være registrert i Enhetsregisteret, og den som skal søke må ha en signeringsrett for bedriften, dette kan være f.eks daglig leder og styreleder. For å sende søknad logge seg inn hos skatteetaten og fylle ut søknaden. Når bedriften nærmer seg omsetningen kan de legge inn en søknad hos Registrere, endre eller slette i Merverdiavgiftsregisteret (Mva-registeret) – Skatteetaten  

Når søknaden er behandlet og skatteetaten har sendt bekreftelsen på MVA-registreringen, kun da kan bedriften begynne å sende ut fakturaer med mva. Et eksempel på når å søke kan være, om bedriften har 45 000 kr i omsetning og neste faktura (eksempel være på 6000 kr) vil gjøre at omsetningen overstiger grensen, skal det søkes om MVA-registrering. Da vil neste faktura være med MVA, (så blir 6000 kr + MVA)

Så hva nå?

Da bedriften har fått bekreftelse at den er MVA-registrert er det 6 terminer i året for å levering av MVA-meldingen som er viktige å huske:  

 • 1. termin januar/februar – 10.april 
 • 2. termin mars/april – 10. juni 
 • 3. termin mai/juni – 31. august 
 • 4. termin juli/august – 10. oktober 
 • 5. termin september/oktober – 10. desember 
 • 6. termin november/desember – 10. februar