Snapbooks Kalender ikon

Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

Terminoppgjør
Dette er en oversikt over hva bedriften skal betale i forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk for skatter og avgifter for terminen. Annenhver måned så må alle bedrifter som har ansatte – også der eier er ansatt, sende dette inn. Her rapporteres det den totale utbetalte lønnen 

Arbeidsgiveravgift
Det er en skatt som arbeidsgivere i både private og offentlig sektor er pålagt til å betale. Dette er et prosentuelt påslag på lønnskostnader, men også annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag, både i og utenfor tjenesteforholdet som bedriften plikter til å inneberette.
Satsen kan variere 0.0% til 14,1% , utifra hvor i Norge bedriften driver sin virksomhet, men for majoriteten av norske bedrifter så er avgiftssatsen 14,1%. Det er en forskjell mellom ordinære næringer og landbruk og fiske. 

Arbeidsgiveravgiften er med på å finansiere utgifter som er i folketrygden, som blant annet pensjon, sykepenger og arbeidsledighetstrygd. 

Forskuddsskatt for Enkeltpersonforetak (ENK) betales i løpet av året når bedriften tjener penger. Måten dette fastsettes på, er hva bedriften forventer av overskudd men også om personen har annen inntekt i form av lønns- og pensjonsinntekt i tillegg til hva bedriften tjener. Det kan også være andre næringsinntekter som, kapitalinntekter, fradrag og formue. Forskuddsskatten betales fire ganger i året: 

  • 15. mars 
  • 15. juni 
  • 15. september 
  • 15. Desember 


Forskuddsskatt for aksjeselskaper (AS)  
Det betales 22% skatt av overskuddet i et AS. Forskuddsskatten for aksjeselskapet betales først som forskudd i 2 terminer som er i februar og april og det endelige oppgjøret skjer i oktober, dette skjer året etter inntektsåret. 

En faktura blir sendt ut fra Skatteetaten med en betalingsfrist. Når denne ikke blir betalt innen fristen så vil forskuddsskatten for hele året forfalle til betaling, som vil si at hele forskuddsskatten for det inneværende året kan tvangsinndrives. Her vil og forsinkelsesrenter som vil løpe fra forfall og frem til betalingen skjer.