Tag: nedskrivning

Hva er avskrivninger?

Det å avskrive betyr å fordele en varig eiendels verdi over flere regnskapsperioder, slik at kostnaden for hver periode tilsvarer verdifallet i perioden.   For eksempel

Les videre