Snapbooks Kort ikon

Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

Det kalles også for tolldeklarasjonoversikt og importdeklarasjon, det er en oversikt over alle godkjente tolldeklarerte forsendelser som har blitt registrert på bedriften i løpet av en måned. Denne sendes til innboksen til bedriften i Altinn i begynnelsen av måneden for den forrige kalendermåneden. Det er en forskjell mellom MVA- registrerte bedrifter og ikke-MVA-registrerte bedrifter når det gjelder bruken av tolldeklarasjonen. 

Når bedriften er MVA-registrert så er oversikten til hjelp når det skal fylles ut MVA-meldingen. En ting som er viktig å være klar over at avgiften i tolldeklarasjonen ikke inneholder MVA dersom bedriften bedriften er MVA-registrert

Når bedriften ikke er MVA-registrert så er oversikten bare en oversikt over alle godkjente tolldeklarasjoner og kan være til hjelp ved å kontrollere at fortollingen er korrekte.

Hva om det er noe feil?
Men det kan forekomme feil, og hva bør bedriften gjøre om det forekommer feil i tolldeklarasjonen? For som med alle regnskapsbilag så må informasjonen være korrekt.
Så om bedriften oppdager det er en feil så må det tas kontakt med deklaranten som har gjort fortollingen og fortelle dem hva som er feilen. Og de fleste større deklaranter kan sende elektroniske omberegninger, som da Tolleetaten mottar. 

Det kan og forekomme at en deklarant ha brukt feil organisasjonsnummer, da er det viktig at dette rettes slik at den blir registrert på riktig organisasjonsnummer. For bedriften skal kun motta tolldeklarasjoner hvis den har importert eller eksportert varer, eller om det er gjort rettinger. Om bedriften har en underenhet så er det viktig å avtale med deklaranten om hvilken organisasjonsnummer som skal brukes.