Snapbooks Penger Ikon

Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

Når en bedrift går med overskudd kan eierne av bedriften ta to valg. Enten beholde pengene i bedriften eller de kan ta ut utbytte. Om eierne av bedriften velger å ta ut utbytte så påvirker ikke dette selve overskuddet til bedriften, det påvirker heller ikke skatten som må betales. 

Mengden utbytte som er lov å ta ut er den mengden som opptjent fra tidligere år. Dette vil si om bedriften har et overskudd på 75.000 kr i samlet overskudd over tidligere år og som ikke allerede er tatt ut som utbytte. Det som er betalt inn for aksjekapital, for de fleste er 30.000 kr, kan aldri utbetales som utbytte. 

Selve utbetalingen av utbytte kan skje senest 6 måneder etter beslutningen om utbytte er tatt av styret i bedriften. Ved at et regnskapsår for de fleste bedrifter går fra januar til desember, og ved at årsregnskapet blir levert i februar/ mars, så ofte blir det utbetalt i løpet siste halvdelen i året.

Om situasjonen er slik at bedriften har flere aksjonærer skal alle parter i utgangspunktet få utbetalt like mye ut i fra den andelen de har av aksjer.